Kurs trzyletni to najbardziej kompleksowe podejście do nauki matematyki. Realizujemy cały program matematyki dla liceum, wprowadzamy dużą ilość ciekawych treści pobocznych. Wierzymy, że najlepsze zrozumienie matematyki i prawdziwa umiejętność rozwiązywania zadań rozwija się dopiero, gdy da się dostrzec zastosowanie przyswojonych treści w życiu codziennym. Dlatego po przyswojeniu niezbędnej ilości podstawowych treści w ramach zajęć pokażemy co praktycznie można zrobić ze zdobytą wiedzą

Na kurs składa się blisko 6h zajęć tygodniowo:

  • 2h zegarowe regularnych zajęć w tygodniu, na których wprowadzany i omawiany będzie nowy materiał,
  • 4h zegarowe Otwartej Pracowni, jest to praca samodzielna pod nadzorem prowadzącego, pomożemy ze wszystkimi matematycznymi problemami,
  • nielimitowany dostęp do Kursu Internetowego, pozwalający realizować dodatkowy materiał we własnym tempie.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich zdających maturę z matematyki w 2020r. Nasz program składa się z wielu elementów, które można dostosowywać indywidualnie. Dlatego nie jest dla nas istotne na jakim poziomie obecnie się znajdujesz. Na kursie odnajdą się zarówno osoby realizujące w szkole jedynie program podstawowy jak i te dosyć swobodnie poruszające się w zadaniach na poziomie rozszerzonym. Głównym celem kursu jest sprawienie by każdy uczestnik poruszał się swobodnie w świecie matematyki. Nie chodzi tylko o przekazanie narzędzi w postaci języka matematyki, ale również zaprezentowanie jego praktycznego zastosowania. Pragniemy by każdy kursant nabył umiejętność matematycznego myślenia, oraz chciał rozwijać się naukowo po skończonym kursie. Najważniejsza jest motywacja i chęć do pracy. Zapraszamy więc wszystkich:

  • ciekawych świata
  • chcących rozwinąć aparat matematyczny
  • pragnących nadrobić zaległości z poprzednich lat
  • chcących rozszerzyć matematykę poza szkołą
  • planujących zdać maturę na 100% w 2020r.

Celem kursu jest nadrobienie zaległości powstałych w poprzednich szkołach, oraz rozwój matematycznego myślenia u każdego z uczestników. Chcemy pokazać świat od niewidocznej na co dzień strony – matematyczno-fizycznej.

Dostępny jest jeden termin zajęć

  1. Zajęcia 1x w tygodniu Wtorek 15:30-17:30

Start kursu Wtorek 12.09. Szczegóły zostaną przesłane mailowo, oraz sms-owo pod koniec sierpnia.

Spotkanie organizacyjne 10 września o godzinie 10:00 Sala 5, Chmielna 98

Za kurs obowiązuje opłata miesięczna 200zł/miesiąc, płatne na pierwszych zajęciach każdego miesiąca.