Kurs dwuletni to najlepsze rozwiązanie by dobrze przygotować się do matury rozszerzonej. Cały materiał przerabiany jest kompleksowo, na zajęciach omawiamy wszystkie działy zaczynając od najprostszych zadań, a kończąc na bardzo rozbudowanych, skomplikowanych zadaniach maturalnych. Rozłożenie przygotowań na dwa lata pozwala delikatnie obniżyć tempo nauki, jak również przeprowadzać więcej próbnych matur.

Udział w kursie dwuletnim to najlepsze rozwiązanie dla wszystkich, którzy już po I klasie wiedzą, że chcą zdawać matematykę na poziomie rozszerzonym. Nie ma tu znaczenia jaki poziom realizowany jest w szkole. Zapisując się na te zajęcia zrozumiesz matematykę, zapoznasz się ze strukturą egzaminu, oraz dowiesz się jak obliczenia wykonywać szybko i poprawnie.

Kurs dwuletni NIE jest rozciągniętym kursem rocznym. Nauka realizowana jest na podstawie specjalnego programu, który daje możliwość nie tylko na zapoznanie się z materiałem, ale również na jego usystematyzowanie i regularne powtarzanie.

W ramach kursu dwuletniego dostajesz na prawdę dużo:

  • 4h zegarowe (ponad 5 lekcyjnych) regularnych zajęć w tygodniu (razem 128h/170 lekcyjnych rocznie),
  • 2h zegarowe Otwartej Pracowni tygodniowo, na których pomożemy Ci również z matematycznymi problemami spoza kursu,
  • nielimitowany dostęp do Kursu Internetowego dzięki, któremu możesz w swoim tempie zapoznawać się z materiałem.

Zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla wszystkich zdeterminowanych ludzi, chcących odnieść sukces na egzaminie maturalnym. Szczególnie dobrze w grupie odnajdą się wszyscy planujący zdać maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym. Konstrukcja, oraz program kursu nie wymaga znajomości materiału rozszerzonego przerobionego w I klasie, dlatego nie jest dla nas istotne, czy w szkole realizujesz poziom rozszerzony.

Celem kursu jest przygotowanie każdego uczestnika do zdania matury na poziomie 90-100%. Realizując kurs dwuletni chcemy nie tylko przekazać widzę, ale również ją usystematyzować i pokazać jak sprawnie wykorzystać ją przy rozwiązywaniu zadań. Pokażemy też część historii matematyki, oraz jak zdobytą wiedzę wykorzystać w życiu codziennym.

Dostępny jest jeden termin zajęć

  1. Zajęcia 2x w tygodniu PONIEDZIAŁEK 16:00-18:00 + CZWARTEK 16:00-18:00

Start kursu Wtorek 03.09.2024 r. Szczegóły zostaną przesłane mailowo, oraz sms-owo pod koniec sierpnia.

Spotkanie organizacyjne 01.09.2024 r. – Sala 8 Chmielna 98

Za kurs obowiązuje opłata miesięczna 600zł/miesiąc.