Przez cały rok szkolny przygotowujemy kursantów zarówno do matury ustnej  i pisemnej. Zajęcia prowadzone są w sposób dwutorowy dlatego dedykujemy je  zarówno osobom zdającym maturę na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Nie uciekamy się do gotowych rozwiązań, nie narzucamy schematu działania. Nauka języka nie powinna sprowadzać się do przyswojenia opisów fabuł książek wymienionych w kanonie lektur. Innowacyjność tego kursu poleca na zachęceniu kursantów do poznania bogactwa i piękna języka polskiego tak aby na maturze, bez względu na to jaki temat przyjdzie mu realizować, mogli swobodnie się w nim “poruszać”. Wierzymy, że tylko szczere zainteresowanie językiem może przynieść upragniony sukces na maturze. Dlatego na każdych zajęciach będziemy zarażać pasją do tego wspaniałego języka i jego wytworów.

Na kurs składają się:

 • 3h zegarowe (4 lekcyjne) regularnych zajęć w tygodniu (razem 90h/120 lekcyjnych)
 • 30 h wypowiedzi ustnej
 • pisemne wypracowania (min 4 w miesiącu sprawdzane przez prowadzącego)
 • próbny egzamin (min 1 w semestrze).

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pragnących zdać maturę z języka polskiego w 2019 lub 2020r. Najważniejsza jest motywacja i chęć do pracy. Zapraszamy więc wszystkich:

 • piszących maturę po raz pierwszy w 2019 roku,
 • poprawiających swój wynik z poprzednich lat,
 • dla wszystkich, którym wynik z matury z polskiego liczy się w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • którzy chcą uporządkować i usystematyzować swoją wiedzę,
 • którzy są gotowi do ciężkiej pracy w celu osiągnięcia sukcesu.
 • dla osób, które zdają maturę na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Celem kursu jest:

przygotowanie każdego uczestnika do zdania matury ustnej oraz pisemnej na poziomie 90-100%, 

ukazanie kursantom piękna i bogactwa języka polskiego,

przybliżenie technik przemawiania.

Dostępny jest jeden termin zajęć:

 1. Zajęcia 1x w tygodniu: Niedziela 14:00-16:00

Spotkanie organizacyjne 15.09.2019 sala 8. DOMIN ul. Chmielna 98.

Za kurs obowiązuje opłata miesięczna 200zł/miesiąc, płatne na pierwszych zajęciach każdego miesiąca.